7p trong marketing

Khái Niệm 7P trong Marketing và 4 Chiến Lược Marketing Mix hiệu quả

Chắc hẳn những ai đang học hoặc làm trong ngành Marketing cũng đã nghe tới khái niệm với Marketing Mix (4P trong Marketing), đây là những khái niệm đã trở thành gốc rễ trong ngành Marketing. Ngày nay, khi mô hình kinh doanh chuyển từ định hướng sản xuất sang định hướng thị trường và…