Học Viện MOA VIỆT NAM Xin Cam Kết Với Học Viên

  • Cung cấp đầy đủ cho học viên 100% những lợi ích của khoá học theo tiêu chuẩn MOAVN
  • Hướng dẫn và hỗ trợ học viên tận tình nhằm hoàn thành 100% mục tiêu khóa học.
  • Cam kết hỗ trợ lâu dài, luôn cập nhật thông tin, kiến thức Marketing Online mới nhất cho Học Viên
  • Hỗ trợ tư vấn chiến lược, kỹ thuật thực hiện dự án, cung cấp dự án thực tế để học viên thực nghiệm và tích lũy kinh nghiệm
  • Hoàn trả 100 % học phí nếu trên 50% học viên đánh giá không hài lòng khóa học.

Cam Kết Của Học Viên Đối Với MOA VIỆT NAM Nhằm Để Đạt Được Thành Quả Mong Muốn

  • Thông tin đăng ký cung cấp là đúng với hiện trạng thực tế
  • Tham dự đầy đủ tối thiểu đạt 80% thời gian biểu hoạt động của khoá học
  • Cam kết hoàn thành 100% các hoạt động của khoá học dưới sự hỗ trợ của chuyên viên giảng dạy
  • Cam kết thực hiện hoàn thiện dự án thực tế (nếu có)

Trường hợp học viên vì một lý do nào đó, không tuân thủ hoàn toàn các nội dung cam kết trên, chúng tôi sẽ tạo thêm 01 cơ hội về thời gian và sự chia sẻ để giúp học viên hoàn thành chương trình và đảm bảo chất lượng đầu ra của Học Viện